Thursday, 20/06/2019 - 22:30|
THÁNG HÀNH ĐỘNG THI ĐUA HỌC TỐT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Một số hình ảnh trong buổi bế giảng năm học 2017-2018 của nhà trường